Directorat

        Delegarea conducerii societății SC CET Arad SA și numirea directorului general al SC CET Arad SA se realizeaza in baza  Deciziilor Consiliului de Adminsitrație al SC CET Arad SA nr. 13 din 30 august 2016 .
        Contractul de mandat semnat intre consiliul de administrație și directorul general are durata de 4 luni, de la data semnării lui  1 septembrie 2016, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul părților, prin act adițional .
        Remunerația Directorului General este formată dintr-o îndemnizație lunară fixă fără alte componente variabile.