CA

Componența

Curriculum vitae:

Declarații avere/interese:

Politica de acționariat 2015

Plan de administrare

Anunţul privind selecţia Membrilor Consiliului de Administraţie

Politica și criteriile de remunerare ale Administratorilor:

Administratorii SC CET ARAD SA sunt numiți în funcțiile de membrii ai consiliului de adminsitrație în baza Hotărârii AGA nr. 4 din 29 august 2016.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 luni de la data numirii lor.

Prin Hotărârea AGA nr. 4 din 29 august 2016 s-a stabilit ca Remunerația membrilor Consiliului de Administrație cuvenită pe perioada mandatului/exercițiului în curs,va fi de 20% din îndemnizația Directorului General.

 

  • Anul 2017

Convocator CA: şedinţa din 06 februarie 2017

Convocator CA – aprobare scoatere din functiune, casare si valorificare mijloace fixe.