Home

Societatea Comercială “Centrala Electrică de Termoficare Arad” este o societate pe acţiuni înfiinţată în aprilie 2002 aflată sub autoritatea Consiliului Municipal Arad , care administrează prin concesiune patrimoniul fostei Sucursale Electrocentrale Arad desprinsă din S.C.Termoelectrica S.A. Bucureşti în baza H.G. 105/2002.

Este înregistrată la Registrul Comerţului: J02/336/19.04.2002. Cod fiscal: RO14593668

S.C. CET Arad S.A. produce energie electrică şi termică în – CET Lignit Arad;

Coordonarea operativă din punct de vedere al producerii energiei electrice este asigurată prin dispecerul energetic naţional (DEN).

Din punct de vedere al producerii energiei termice necesare consumatorilor din municipiul Arad, cele două centrale CET Lignit si CET Hidrocarburi funcţionează interconectat rezultând o creştere a siguranţei şi continuităţii alimentării cu energie termică a consumatorilor.

SC CET Arad SA este membră a COGEN – Asociaţia Profesională a Producătorilor de Energie Electrică şi Termică în Cogenerare din România.

Obiectul de activitate :

PRODUCERE DE ENERGIE TERMICA

PRODUCERE SI FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA

Are autorizaţii de funcţionare pentru :

CET Lignit situat în partea de nord a oraşului

Are licenţa ANRE pentru :

  • Producerea de energie electrică
  • Producerea de energie termică
  • Furnizarea de energie termică
  • Furnizarea de energie electrică